9.6.08

Facebookalemun Sergi - Faceboochameleon Exhibition

"Burada verimli topraklara demir atıyoruz."(1)

Kültürlerarası etkileşimin hızlandığı küresel dünyada, 20. yüzyıldan sonra sanatın üretilmesi ve sunulmasında ortaya bir çok farklı ve değişken platform çıkmıştır. Mekanın, sanatsal işler üzerindeki belirleyici özelliği artmıştır. Duchamp da translocation kavramıyla sanatın üretilmesi konusunda mekanın nötr olmadığını vurgular. İstanbul Bilgi Üniversitesi FTV/VCD öğrencilerinin aslen insan profillerinin sergilendiği facebookun özelliklerini sanatsal bir avantaja dönüştürerek farklı açılardan yaklaşmışlardır. Bunun sonucunda da facebook etkileşimli bir sanat atölyesi haline gelmiştir. Bu sergide, klasik anlamdaki yapıtların yerini, kalıcı olmayan, facebook'a özgü yerleştirmeler, performanslar almıştır.

"Yeni sanat" algısından hoşlanan herkesi bu segiyi gezmeye ve hazırlanan bu interaktif işlerde performaslarını sergilemeye davet ediyoruz. Katılımcılar maceralar arası bu gezinti sırasında kimi zaman artık aramızda olmayan ünlülerin öbür dünyadaki yeni yaşantılarını şekillendirecekler, kimi zaman da kendilerini, polisiye ya da geleneksel hikayelerin içinde bulacaklar. Katılımcı ve iş arasındaki mesafenin kısalması ile de katılımcı, işlere şekil verirken, farklı kimliklerde vucut bularak ilginç deneyimler yaşama imkanı bulacaktır.

Yeni iletişim teknolojileri referanslarıyla hazırlanan, eserin ve uygulamanın bir arada verileceği bu sergide, faklı maceralarda rol alacak olan katılımcı, bu sayede farklı yaşantılara da tanıklık ederek, bir başka noktadan bakınca herşeye “hayır” demenin mümkün olduğunu fark edecek.

(1) 2. DADA manifestosu, Tristan Tzara, 1918

******

“Here we are dropping our anchor in fertile ground.”(1)

In the global world, which interculture interactivity accelerates in, after twentieth century, lots of changable and different platorms have emerged at producting and display of art. Effect of location has increased on art artwork. Duchamp also highlightes that location is not neutra, by “translocation” notion at producting art . FTV/VCD students of Istanbul Bilgi University approached from different aspect to facebook, by transforming features of it, which actually is exhibited people’s profiles, into advantage. As a result of this, facebook has become an interactive art studio.
We are inviting everbody, who likes “new art” peception, to travel this exhibition and to show his /her performance on these interactive works which were prepared. Participators sometimes new lifes of celebrateds who are not with us, sometimes will find theirselves in a criminal or traditional story. And participators will find living different experiences oportunity by shorten between participator and artwork.
Participator, who will act a part in different advantures, will realize that saying “no” is possible to everything, by witnessing different life styles, by new cominication technology references, in this exhibition, that will will be exhibited as together artwork and practice.


(1)From the 2nd DADA Manifesto, by Tristan Tzara, 1918.

Sergi ana grubu: Facebookalemun Sergisi

Benim sergideki işim: Have You seen Me_

Hepinizi beklerim.
.
.

Hiç yorum yok: